Shqip | English

Events

Organized Events

Mbledhje

Punedhenesit preferojne kuadrot me certifikime me rejting te larte te cilat deshmojne vlerat e kerkuara nga ata Kuadrot e Certifikuara mund te demonstrojne se I kane njihurite e nevojshme per menaxhim te suksesshem te projekteve Certifikatat e leshuara nga KAM-IPMA sjellin standarde te avancuara per performance te matshme gjate punes ne projekte.

Bizneset e privatizura

Lexo me shume

Takime

Kuadrot perfitojne nje nivel te avansuar per poziten e tyre ne tregun e punes Certifikimi me standarded e IPMA, ju hap mundesi te reja per kualifikime te metutjeshme ne fushen e teknologjise dhe menaxhimit Ndikon ne perforcimin e vetbesimit te kuadrove per aftesite menaxhuese te tyre ne menaxhimin e projekteve

Bizneset e privatizura

Lexo me shume

Aftesim

Kuadrot perfitojne nje nivel te avansuar per poziten e tyre ne tregun e punes Certifikimi me standarded e IPMA, ju hap mundesi te reja per kualifikime te metutjeshme ne fushen e teknologjise dhe menaxhimit Ndikon ne perforcimin e vetbesimit te kuadrove per aftesite menaxhuese te tyre ne menaxhimin e projekteve

Bizneset e privatizura

Lexo me shume

Organizime

Kuadrot perfitojne nje nivel te avansuar per poziten e tyre ne tregun e punes Certifikimi me standarded e IPMA, ju hap mundesi te reja per kualifikime te metutjeshme ne fushen e teknologjise dhe menaxhimit Ndikon ne perforcimin e vetbesimit te kuadrove per aftesite menaxhuese te tyre ne menaxhimin e projekteve

Bizneset

Lexo me shume